Koryu Jujutsu Seminar

$50.00
April 29, 2017 @ 1:00 pm - 4:00 pm
Tweed Heads PCYC, Gold Coast, Tweed Heads, NSW, 2485

Ancient Jujutsu from the Samurai Warrior Saturday 29th of April 2017 • 1pm - 4pm Tweed Heads PCYC, Gold Coast   INSTRUCTORS: Shihan Philip Hinshelwood – Yagyu Shingan Ryu Heiho Jutsu Leigh Dicker Sensei – Daito Ryu Aiki Jujutsu ‘Takumakai’ Aaron McGlade Sensei – Sekiguchi Ryu Batto Jutsu   Old School Japanese Jujutsu Three of … Continue reading Koryu Jujutsu Seminar